sâmbătă, 9 mai 2009

BALET

Baletul, este o formă a dansului care se exprimă prin mişcări precise ale corpului, bazându-se în special pe arătarea unor linii estetice ale acestuia.


Cine vrea să se orienteze în aspectele variate ale dansului clasic(baletului)nu o va putea face fară să cunoască cum a luat naştere această artă, evoluţia şi etapele ei, interpreţii, coregrafii şi teoreticienii care au contribuit la dezvoltarea sa. Dar o istorie a baletului întâmpină dificultăţi şi nu se poate realiza decât parţial, fiindcă n-a existat şi încă nu s-a creat, cu toate eforturile depuse, un sistem de semne precise, care să fixeze principalul şi indispensabilul său element, dansul, iar despre viaţa şi activitatea celor care au activat în acest domeniu în trecutul mai îndepărtat, au rămas prea succinte şi disparate însemnări. De aceea o asemenea lucrare nu poate năzui la rigurozitatea lucrărilor istorice din alte domenii, cu atât mai mult cu cât nici toţi acei care au scris în această materie nu sunt de acord dacă obiectul preocupării lor trebuie să fie dansul, sau complexul artistic denumit BALET. Dacă însă în trecut, când aceasta era o artă cu un profil abia conturat, nesiguranţa şi dubiurile îşi puteau găsi o explicaţie acceptabilă, în epoca contemporană, după sute de balete cu trăsături specifice şi conţinut tematic foarte variat, credem că se poate scrie o istorie în care să se vorbească numai despre ceea ce, în general, se înţelege prin termenul balet. Alţi autori ca Pierre Michaut, Arnold Haskell sau Eberhard Rebling au încercat-o cu rezultate apreciabile. Precum se ştie, denumirea aceasta provine probabil din cuvântul italian ballare,a dansa. În secolul 13-14 se numea balet o melodie care însoţea un anume dans, iar în Franţa şi versurile care se cânta în această împrejurare. Dansul avea un caracter mimetic şi comporta o mică punere în scenă. Combinându-se cu alte tipuri de reprezentaţii şi divertismente, ajunge după o lungă evoluţie, îndeosebit sub directivele poeţilor şi muzicienilor umanişti, să reunească toate trăsăturile caracteristice unui nou tip de distracţie colectivă, care primeşte denumirea de balet. După un consens umanim, deşi în Italia apăruseră înainte, e drept sub o formă mai puţin finită, dată naşterii acestor divertismente o fixează Baletul comic al reginei(Ballet comique de la reine) dat la Palatul Bourbon din Paris, la 15 noiembrie 1581. Ar fi trebuit deci să începem cu această dată, fiindcă am înţeles să scriem numai despre istoria baletului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

bidverising